„Prowadzenie kuchni, przygotowanie i dystrybucja posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna polegająca łącznie na usłudze przygotowania posiłków, usłudze gotowania posiłków, usłudze podawania posiłków świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w wynajmowanych od Zamawiającego pomieszczeniach kuchennych wraz z wyposażeniem przez okres 24 miesięcy (od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.). W Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie ul. 3 Maja 116, 09-227Szczutowo (zwanym dalej również Domem lub DPS) przebywa aktualnie 71 mieszkańców, którzy otrzymują trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację, jak również II śniadanie i dwa posiłki dodatkowe. Aktualnie drugie śniadanie przewidziane jest dla diety lekkostrawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego (żołądkowo-wątrobowa- 19 osób),lekkostrawnej z ograniczeniem tłuszczu (trzustkowa-6 osób)oraz wysokobiałkowej(2 osoby),a posiłek dodatkowy jest przewidziany dla diety lekkostrawnej z ograniczeniem węglowodanów (cukrzycowa -7osób). W roku 2017 planowana ilość mieszkańców DPS 70 osób. W Dziennym Domu, (zwanym dalej również DD) będącym komórką organizacyjną Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie liczba uczestników aktualnie wynosi 17 (jeden posiłek dziennie: obiad). W roku 2017 planowana ilość uczestników DD 20 osób. Liczba osób żywionych nie jest stała. Liczba mieszkańców i uczestników może zmieniać się okresowo, gdyż zależna jest od stanu zdrowia i stanu liczebności mieszkańców Domu i uczestników Dziennego Domu. Może ona także ulec zmniejszeniu w sposób naturalny.Przygotowywanie posiłków musi odbywać się w pomieszczeniach kuchni DPS, na bieżąco, ze świeżych produktów, posiłki muszą być wysokiej jakości (smaczne, nierozgotowane, nieprzypalone) zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. 2015 r., poz. 594 z późn. zm.) i innych w tym zakresie, jak również z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia oraz zaleceniami lekarza.Posiłki powinny pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka z przewagą pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne.Dobowa kaloryczność posiłków przedstawionych w jadłospisach musi spełniać wymóg dostarczenia 2200-2400 kcal dziennie dla jednej osoby.Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych dla Domu jest wynajmowanie przez Wykonawcę pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem.
Wykonawca w związku z tym zawrze umowę najmu. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w oparciu o sprzęt i wyposażenie Zamawiającego oraz dodatkowo będzie korzystać (awaryjnie) z własnego sprzętu, a także drobnego wyposażenia kuchni. Wysokość tzn. wsadu do kotła średnio w skali miesiąca nie może być niższa niż 8,50zł netto dobowo na jednego mieszkańca Domu i 4,20 zł netto na jednego uczestnika Dziennego Domu. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników, wśród których trzy osoby – trzy etaty, będą pracownikami Zamawiającego, w/w pracowników wskaże Zamawiający. Zamawiający sugeruje Wykonawcy dokonania wizji lokalnej pomieszczeń i wyposażenia kuchni przed sporządzeniem oferty w dniu 19 stycznia 2017 r. w godzinach od 14:00 do 15:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się