WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 11 WE WROCŁAWIU

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1)Organizacja usługi kompleksowego żywienia zbiorowego w Przedszkolu nr 115 z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strachocińskiej 155/157, stanowiącym część Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 11 we Wrocławiu, polegającej na dostawie 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy: zupa + owoc i drugie danie + napój, podwieczorek), w szklanych naczyniach własnych Wykonawcy, dla maksymalnie 170 dzieci dziennie, w okresie od 1 lutego 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. - wg zasad określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ;
2)Organizacja usługi żywienia zbiorowego uczniów w Szkole Podstawowej nr 53, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strachocińskiej 155/157, stanowiącej część Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 11 we Wrocławiu, polegającej na dostawie 1 posiłku dziennie (obiad dwudaniowy: zupa i drugie danie + napój + owoc) w szklanych naczyniach własnych Wykonawcy, dla maksymalnie 160 uczniów dziennie, w okresie od 1 lutego 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. - wg zasad określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się