na Zorganizowanie Zielonej szkoły dla uczniów klas III SP 34 z podziałem na zadania

» Opis zapytania

ZADANIE 1
2.1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III SP 34

2) Uczestnicy:
• 35 dzieci (2 klasy), z tym że ich ilość może ulec zmianie (w takim przypadku Zamawiający płaci za rzeczywistą ilość uczestników),
• 4 opiekunów (bezpłatny pobyt)
3) Miejsce realizacji:
Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania zielonej szkoły w miejscowości Darłówko

4) Termin realizacji:

14 dni (13 noclegów) – między końcem maja 2017 a pierwszą połową czerwca 2017r.

5) Zamawiający przewiduje zakres zamówienia zgodnie z przepisami określonymi w:
a) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997r. Nr 12, poz 67 z późn. zm.).
b) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określania warunków w sprawie określania bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne (Dz.U.Nr 57, poz. 358).
c) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)

6) Minimalne wymagania dotyczące obiektu wypoczynku:
Ogrodzony i bezpieczny dom wczasowy oddalony od plaży max 200 metrów, dostosowany dla osób niepełnosprawnych (dziecko na wózku).

7) Wymagania dotyczące zakwaterowania:
a) Wszystkie dzieci i wychowawcy rozmieszczeni w jednym budynku.
b) Do dyspozycji uczestników powinny być pokoje: 2, 3 i 4 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic), dla dziecka niepełnosprawnego i jego opiekuna pokój na parterze
c) Wejście do budynku i do stołówki dostosowane dla dziecka na wózku
d) W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), Zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, w których zakwaterowani będą uczestnicy bez naliczania dodatkowych kosztów.
e) Oddzielne pokoje dla wychowawców.
f) Stołówka w miejscu zakwaterowania.

8) Wymagania dotyczące wyżywienia:
a) Trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja, - dostosowane do potrzeb dzieci + podwieczorek podany do obiadu lub na wynos do rozdania przez wychowawcę.
b) Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów (np. herbata, woda z sokiem).
c) Napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek oraz w drodze powrotnej do domu.
d) Wykonawca zapewni obiad podany w porze kolacji w przypadku całodniowej wycieczki.
e) Wyżywienie będzie przygotowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critiiicccal Control Points, zwanym "systemem HACCAP", a także Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. I z 2016r., poz. 1154). W przypadku stosowania przez niektórych uczestników diety, wykonawca zobowiązany jest zapewnić dania zgodnie z wytycznymi danej diety.

9) Transport:
a) Autokar o podwyższonym standardzie klasy Lux (klimatyzacja, WC, ciepła herbata, video) w obie strony, dopuszczony do ruchu i odpowiadający wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz U z 2007r. Nr 125, poz.. 874 z późn. zm.), posiadający aktualny przegląd i ubezpieczenie, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, obsługiwany przez dwóch wykwalifikowanych kierowców.
b) Przejazd uczestników tylko w ciągu dnia.
c) Zapewnienie wszystkim dzieciom i wychowawcom miejsca siedzącego w autokarze.

d) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć dzieci i opiekunów od NNW w czasie podróży i w czasie pobytu na turnusie.
e) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem „Zielonej Szkoły” kserokopię umowy ubezpieczenia.
f) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową w oryginale oraz złoży kopię potwierdzoną za zgodność, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę brutto złożonej oferty.

g) Opieka medyczna.
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami.
b) Pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h/dobę na terenie obiektu przez cały okres turnusu.
c) Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczania zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do Obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezpłatnym transportem.
d) Wykonawca zapewni zaopatrzenie ambulatorium obozowego w podstawowe leki i środki opatrunkowe.

h) Zapewniona opieka rezydenta biura podróży przez cały okres pobytu dzieci.

i) Zapewnienie przez organizatora opieki nocnej w budynku zakwaterowania:
Osoba/osoby pełniąca dyżur nocny w godzinach od 23.00 do 6.00 – przez cały okres pobytu.

j) Zarządzający obiektem zostanie pisemnie powiadomiony przed przyjazdem dzieci i wychowawców, jakie warunki mają być spełnione.

k) W cenie oferty należy uwzględnić:
a) świetlicę do zajęć, sala (pomieszczenie odrębne niż jadalnia), z możliwością prowadzenia zajęć edukacyjnych - z tablicą, kredą, stolikami.
b) dostęp do materiałów plastycznych, jak papier i kredki,
c) dostęp do placu zabaw z boiskami i sprzętu sportowego, np.: piłki, skakanki.


l) Dodatkowe imprezy:
a) Dyskoteki 4 do 5 razy (miejsce, sprzęt np. magnetofon) w terminach do uzgodnienia z wychowawcą,
b) Ognisko z pieczeniem kiełbasek (minimum 2 razy)
c) Dodatkowe zajęcia sportowe i specjalistyczne z animatorem

m) W ramach programu Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 2 wycieczek autokarowych z przewodnikiem:

a) Kołobrzeg:
- zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Promenada, Pomnik Zaślubin z Morzem, Baszta Prochowa, Katedra, Latarnia Morska

b) Darłowo:
- zwiedzanie portu, rejs statkiem po morzu.

Bilety wstępu i przewodnicy do proponowanych miejsc i obiektów mają być w cenie skierowania.

Niespełnienie w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

ZADANIE 2

2.1. Przedmiot zamówienia
2) Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III SP 34

2 Uczestnicy:
• 58 dzieci (3 klasy), z tym że ich ilość może ulec zmianie (w takim przypadku Zamawiający płaci za rzeczywistą ilość uczestników),
• 6 opiekunów – bezpłatny pobyt wychowawców.

3 Miejsce realizacji:
Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania zielonej szkoły w miejscowości Łeba.

4. Termin realizacji:

14 ni (13 noclegów) w drugiej połowie maja 2017r.

5.Zamawiający przewiduje zakres zamówienia zgodnie z przepisami określonymi w:
a) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997r. Nr 12, poz 67 z późn. zm.).
b) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określania warunków w sprawie określania bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne (Dz.U.Nr 57, poz. 358).
c) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)

6 Minimalne wymagania dotyczące obiektu wypoczynku:
Ogrodzony i bezpieczny dom wczasowy oddalony od morza max 300 metrów.

7 Wymagania dotyczące zakwaterowania:
a) Wszystkie dzieci i wychowawcy rozmieszczeni w jednym budynku.
b) Do dyspozycji uczestników powinny być pokoje: 2, 3, 4 i 5 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic), lub typu studio (2+2+ łazienka)
c) W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), Zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, w których zakwaterowani będą uczestnicy bez naliczania dodatkowych kosztów.
d) Oddzielne pokoje dla wychowawców.

8 Wymagania dotyczące wyżywienia:
a) Trzy posiłki dziennie – śniadanie (szwedzki stół), obiad i kolacja, - dostosowane do potrzeb dzieci + podwieczorek podany do obiadu lub na wynos do rozdania przez wychowawcę. Posiłki maja być smaczne, urozmaicone.
b) Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów (np. herbata, woda z sokiem).
c) Napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek oraz w drodze powrotnej do domu.
d) Wykonawca zapewni obiad podany w porze kolacji w przypadku całodniowej wycieczki.
e) Wyżywienie będzie przygotowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critiiicccal Control Points, zwanym "systemem HACCAP", a także Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. I z 2016r., poz. 1154). W przypadku stosowania przez niektórych uczestników diety, wykonawca zobowiązany jest zapewnić dania zgodnie z wytycznymi danej diety.

9 Transport:
a) Autokar o podwyższonym standardzie klasy Lux (klimatyzacja, WC, ciepła herbata, video) w obie strony, dopuszczony do ruchu i odpowiadający wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz U z 2007r. Nr 125, poz.. 874 z późn. zm.), posiadający aktualny przegląd i ubezpieczenie, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, obsługiwany przez dwóch wykwalifikowanych kierowców.
b) Przejazd uczestników tylko w ciągu dnia.
c) Zapewnienie wszystkim dzieciom i wychowawcom miejsca siedzącego w autokarze.

d) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć dzieci i opiekunów od NNW w czasie podróży i w czasie pobytu na turnusie.
e) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem „Zielonej Szkoły” kserokopię umowy ubezpieczenia.
f) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową w oryginale oraz złoży kopię potwierdzoną za zgodność, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę brutto złożonej oferty.

10 Opieka medyczna.
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami.
f) Pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h/dobę na terenie obiektu przez cały okres turnusu.
g) Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczania zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do Obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezpłatnym transportem.
h) Wykonawca zapewni zaopatrzenie ambulatorium obozowego w podstawowe leki i środki opatrunkowe. Lekarstwa wg recept w kwocie skierowania (od witamin po antybiotyki).
i) Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikowi zielonej szkoły odpowiednich leków.

11 Zapewniona opieka rezydenta biura podróży przez cały okres pobytu dzieci.

12 Zapewnienie przez organizatora opieki nocnej w budynku zakwaterowania:
Osoba/osoby pełniąca dyżur nocny w godzinach od 23.00 do 6.00-przez cały okres pobytu.

13 Do dyspozycji grupy cenę oferty należy uwzględnić:
a) salę dydaktyczną wyposażoną audiowizualnie, salę do zajęć dydaktycznych-świetlica
b) dostęp do materiałów plastycznych, jak papier i kredki,
c) dostęp do placu zabaw, boisk do piłki nożnej i siatkówki i sprzętu sportowego

14 Dodatkowe imprezy:
a) Dyskoteki 2-3 (miejsce, sprzęt np. magnetofon) w terminach do uzgodnienia z wychowawcą.
b) Ognisko z pieczeniem kiełbasek
c) Chrzest morski
d) Animacje kulturalno-oświatowe (zajęcia plastyczne, karaoke, chusta animacyjna),
e) Zajęcia sportowe – gry zespołowe, zajęcia lekkoatletyczne
f) Sea Park (wizyta w fokarium – pokaz tresury i karmienia fok, wizyta w prehistorycznym oceanarium), miniatury latarni morskich.

15 W ramach programu Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania wycieczek:
a) wycieczka autokarowa z pilotem do Trójmiasta-Gdyna-Sopot-Gdańsk
b) wycieczka do Słowiańskiego parku narodowego,
c) rejs statkiem po morzu

Bilety wstępu i przewodnicy do proponowanych miejsc i obiektów mają być w cenie oferty.
Uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Niespełnienie w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2.2 Zleceniodawca przewiduje w okresie wiosennym wpłatę zaliczki maksymalnie 50 %.

2.3 Pozostałe warunki zamówienia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie podróży, jak i pobytu, w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie.

Składana oferta na oba zadania musi uwzględniać wszystkie koszty związane z w/w warunkami określonymi przez zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie
  • Organizacja podróży

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się