Świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dla myśliwych oraz osób towarzyszących zagranicznych i polskich w terminie do 31.03.2019 r. – II postępowanie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dla myśliwych oraz osób towarzyszących zagranicznych i polskich w terminie do 31.03.2019 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zmówienia jest świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dla myśliwych i osób towarzyszących zagranicznych i polskich polujących lub przebywających w Ośrodku Hodowli Zwierzyny LP obwodu łowieckiego nr 51 Nadleśnictwa Podanin.
1) przedmiot zamówienia będzie realizowany według bieżących potrzeb oraz w czasie uzgodnionym przez strony w zależności od przyjazdów myśliwych i osób towarzyszących w terminie do 31.03.2019 r. (OHZ LP obwodu łowieckiego nr 51 Nadleśnictwa Podanin rozciąga się od Smogulca do Dziewoklucza, Budzynia, Drążek – całość 25.450 ha – mapa w załączeniu jako załącznik nr 5 i 6).
2) zakwaterowanie myśliwych i osób towarzyszących na polowaniach indywidualnych i zbiorowych w hotelu min. kat. ***, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., nr 22, poz. 169) z późn. zm.) z wyposażeniem minimum:
• obiekt całoroczny,
• pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe – zakwaterowanie 1 osoby w 1 pokoju, lub 2 osób w 1 pokoju w zależności od ilości gości lub ich preferencji,
• bezpłatny parking strzeżony dla osób zakwaterowanych w hotelu,
• pokoje wyposażone wentylację grawitacyjną lub mechaniczną,
• instalacja sanitarna: ciepła i zimna woda przez całą dobę,
• dostęp do Internetu w jednostkach mieszkalnych lub na odrębnych stanowiskach,
• pokoje wyposażone w instalację umożliwiającą odbiór programów radiowych i telewizyjnych,
• pokoje wyposażone w zestaw wyposażenia meblowego tj.:
- łóżko - łóżka jednoosobowe o wym. min. 90 x 200 cm lub łóżko dwuosobowe o wym. min. 140 x 200 cm,
- nocny stolik lub półka przy każdym miejscu spania wraz z lampką nocną,
- biurko lub stół,
- bagażnik,
- krzesło lub inny mebel do siedzenia,
- lustro,
- wieszak ścienny na wierzchnią odzież,
• zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igielnik,
• torba na bieliznę gościa zleconą do prania,
• woda butelkowana w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju,
• szklanki lub inne naczynia do picia odpowiadające liczbie osób w pokoju.
• pokoje z łazienką wyposażoną w: wannę z baterią i natryskiem lub kabinę natryskową, umywalkę z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem, osłonę wanny lub natrysku, wc, mydelniczkę, wieszaki na ręczniki lub wieszaki ścienne, lustro, gniazdo elektryczne, suszarkę do włosów, pojemnik na śmieci, mydło toaletowe lub dozownik z płynnym mydłem, ręcznik, ręcznik kąpielowy, szklankę lub kubeczek jednorazowy, torbę higieniczną),
• obiekt wyposażony w osobną salę do posiłków.
3) Budzenie,
4) Podawanie posiłków do pokoi – room – service czynny przez co najmniej 18 godz. na dobę,
5) Akceptacja kart płatniczych,
6) Zapewnienie wstępnie ok. 1500 szt. noclegów (osobodni) wraz ze śniadaniami.
7) Wymagania co do wyżywienia:
• Przez zapewnienie wyżywienia Zamawiający wymaga przygotowania oraz podania gościom ww. posiłków, tj. śniadania, obiadu i kolacji.
• Śniadania będą podawane w godz. od 400 do 1000 w zależności od pory wyjazdu lub powrotu z polowania.
• Zapewnienie dodatkowo 2 posiłków dziennie tj. obiadu i kolacji. W pierwszym dniu pobytu Wykonawca zapewni (w zależności od pory przybycia gości do kwatery) obiad i/lub kolację.
• Obiady będą podawane gościom w godzinach 12.00 – 17.00.
• Kolacje będą podawane gościom w godzinach 18.00 – 22.00.
- serwowane w formie bufetu, w ilości adekwatnej do liczby uczestników, uwzględniające dania mięsne i wegetariańskie, obejmujące: min. 2 dania ciepłe (np. jajka, kiełbaski, naleśniki, parówki itp.), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, dżemy, płatki śniadaniowe), min. 3 rodzaje pieczywa, min. 3 rodzaje świeżych warzyw i owoców, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych, mleko), cukier, cytryna, śmietanka do kawy, masło.
• Obiad:
- zupa np. pomidorowa, żurek, gulaszowa, grochowa itp.
- drugie danie składające się z mięsa, ryb, ziemniaków lub innych, surówki, napoje, bądź też równoważne zestawy,
• Kolacja:
- serwowana w formie bufetu w ilości adekwatnej do liczby uczestników, uwzględniająca potrawy mięsne i wegetariańskie, obejmująca: dania ciepłe (min. 1 danie), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, ryby), min. 1 sałatka, min. 3 rodzaje pieczywa, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), cukier, cytrynę, śmietankę do kawy, masło.
• możliwość spożycia kawy, herbaty lub zimnego napoju o każdej porze dnia, szczególnie do każdego z posiłków oraz przed i po polowaniu;
• możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, zorganizowania uroczystej obiadokolacji;
• możliwość zmian i ustalania innych godzin posiłków.
• nie dopuszcza się serwowania posiłków w naczyniach jednorazowych.
3. Zamawiający dostarczy (osobiście lub elektroniczną skrzynką e-mail) informacje o terminie oraz ilości osób, a także ewentualne dodatkowe wymagania niezwłocznie po uzyskaniu zamówienia na polowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników w każdym czasie, przy czym zwiększenie musi być zaakceptowane przez Wykonawcę, stosownie do wolnych miejsc noclegowych. Zmniejszenie liczby osób nie może powodować roszczeń ze strony Wykonawcy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, zgodnie z przepisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Z prawa opcji Zamawiający skorzysta jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że do jego prawidłowej realizacji potrzebne jest zwiększenie zakresu prac, z powodów sprzedaży większej ilości polowań. W przypadku skorzystania z prawa opcji rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała zgodnie ze zleceniami w okresie obowiązywania umowy.
7. W przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie minimum 50% wartości brutto umowy. Redukcja dotyczy wielkości i zakresu robót. Zamawiający w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności redukcji przedmiotu zamówienia, powiadomi Wykonawców w terminie do końca trzeciego kwartału 2017 r., 2018 r.
8. Rozliczanie za noclegi będzie się odbywać na podstawie faktycznego wykorzystanych noclegów i posiłków.
9. Potwierdzeniem liczby noclegów i posiłków będzie zapis w załączniku do protokołu z polowania, odnośnie wykorzystanych noclegów i wyżywienia, podpisany przez myśliwego, Zamawiającego i Wykonawcę.
10. Rezerwacja noclegów oraz ich ewentualne zmiany będą dokonywane przez uprawnionego Przedstawiciela Zamawiającego, będącego pracownikiem Nadleśnictwa Podanin.
11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia będącego przedmiotem postępowania przez cały okres trwania umowy wg cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
a) Rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: personel hotelowy
13. Obowiązek określony w ust 12 dotyczy również podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne klauzule zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust 12.
14. Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. sposób udokumentowania zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jak również uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w ust 12 powyżej, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
15. Pozostałe wymagania Zamawiającego:
a. Zapewnienie dodatkowego pomieszczenia do przechowywania spreparowanych trofeów łowieckich oraz do pracy komisji wyceny i oceny trofeów zwierzyny pozyskanej przez myśliwych.
b. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania broni myśliwskiej przez myśliwych (Nadleśnictwo Podanin przekaże Wykonawcy szafki na broń na okres trwania umowy).
c. Umożliwienie pobytu psów z myśliwymi – wg życzeń myśliwych.
d. Doba trwająca od godz. 12.00 do godz. 11.00 następnego dnia.
e. Zapewnienie miejsca pracy dla pilota oraz posiłków wg ustaleń z Zamawiającym.
16. W przypadku lokalizacji obiektu lub hotelu poza obwodem OHZ LP nr 51 Nadleśnictwa Podanin (mapa obwodu stanowi załącznik nr 5 i 6 do niniejszej SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dowozu myśliwych na określoną przez Zamawiającego godzinę z miejsca zakwaterowania do punktu zbiórki myśliwych tj. Leśniczówki łowieckiej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 51, 64-830 Margonin lub Osady Łowieckiej Budzyń, ul. Rynkowa 54, 64-840 Budzyń lub Osady Łowieckiej Jaktorowo 13, 64-820 Szamocin i odbioru myśliwych po polowaniu.
17. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia:
a. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
b. ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 380 z późn. zm.),
c. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 22, poz. 169 z późn. zm.) w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
d. przepisy i wytyczne branżowe.
18. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
19. Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przedłoży wzór umowy ze wskazanym podwykonawcą. Zamawiający może wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Nie wniesienie zmian i zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zawarcie.
20. Warunki zapłaty za wykonaną usługę
a. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.
b. Strony postanawiają, iż za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacone wynagrodzenie obejmujące zakres rzeczowy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
d. Wykonawca za wykonaną usługę wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, po wstępnej weryfikacji przez Zamawiającego – płatną przelewem w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
e. Nieodłącznym załącznikiem do faktur będą zapisy odnośnie wykorzystanych noclegów i wyżywienia w załącznikach do protokołów z polowań podpisanych przez myśliwych, Zamawiającego i Wykonawcę.
f. Rozliczanie za wykonaną usługę będzie następować na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę raz w miesiącu na podstawie faktycznie wykorzystanych noclegów i usług gastronomicznych.
g. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury, o której mowa powyżej na:
Nadleśnictwo Podanin
Podanin 65
64-800 Chodzież
NIP: 764-000-29-97
h. Strony nie dopuszczają zmian cen przez cały okres trwania umowy.
i. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się