Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej.
Ofertę cenową należy opracować na podstawie załączonego do SIWZ jadłospisu. Jadłospis całodniowy obejmujący: śniadanie wraz z drugim śniadaniem, obiad wraz z podwieczorkiem, kolację. Jadłospis określony został na 28 dni kalendarzowych (powtarzany w następnych dniach kolejnego miesiąca), a wykonywane dostawy muszą być zgodne z posiłkami tam szczegółowo określonymi.
Maksymalna ilość osób dla których dostarczane będą posiłki wynosi 84 osoby. Liczba wychowanek uzależniona może być od dziennych stanów osobowych w MOS w Białej i może ulegać zmianom w związku z czym zamawiający będzie zamawiał z wyprzedzeniem 24 godzinnym ilość posiłków jaka musi zostać dostarczona na dzień następny z uwzględnieniem rodzaju posiłków. Rozliczenie z wykonawcą zamówienia następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki z uwzględnieniem ich rodzaju. Szczegółowe zasady współpracy między stronami określono we wzorze umowy.
Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia
a) posiłki muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach
zbiorowego żywienia
b) Wszystkie potrawy są przyprawiane naturalnymi bądź suszonymi przyprawami, o ograniczonej ilości soli używanej wyłącznie w trakcie przygotowywania potraw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Napoje są przygotowywane bez cukru lub dosładzane miodem pszczelim. Wszystkie potrawy są przygotowywane na bazie naturalnych produktów. Kiełbasy i wędliny zawierają minimum 70 % mięsa w swoim składzie, a potrawy rybne minimum 60 % ryby. Do smażenia używany jest olej rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50 % i zawartości kwasów wielonienasyconych powyżej 40 %.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się