Dostawa sprzętu AGD, sprzętu stołowo – kuchennego, naczyń i sztućców jednorazowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD przeznaczonego na wyposażenie stołówek do prawidłowego funkcjonowania służby żywnościowej 14 WOG.
2. Zamawiający dzieli zamówienie na części. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą pełny asortyment danego zadania. Liczba zadań – 3
Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu AGD
Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu stołowo - kuchennego
Zadanie nr 3 – Dostawa naczyń i sztućców jednorazowych
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia pod warunkiem zwiększenia się zapotrzebowania na określone towary niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bloku żywnościowego oraz posiadania na ten cel środków finansowych przez Zamawiającego. Przewidywane opcje zamówienia:
zadanie nr 1 - 30 000,00 netto
zadanie nr 2 - 30 000,00 netto
zadanie nr 3 - 5 000,00 netto
Realizacja zamówienia (dostawa sprzętu wraz z fakturą) w ramach prawa opcji musi być zrealizowana nie później niż do dnia 20.12.2016 r.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w : formularzach cenowych (załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ), opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załączniki nr 5.1, 5.2, 5.3 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.