Stal/Rudnik/11.00368.3.2

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

1. Stal przeznaczona do cynkowania zawartośc SI w przedziałach 0,01-00,3; 0,12-0,25
2. Konstrukcja wykonana ze stali S235JR, zgodnie z dokumentacją wg EN 10025-2.
3. Rury wg EN 10219.
4. Stan dostawy:
a) profile +AR lub +M wg EN 10025-2
b) blachy stan dostawy +AR, +N wg EN 10025-2
c) profile zamknięte okrągłe S235JRH.
5. Klasa powierzchni C1 (dla profili) wg EN 10163-2,-3.
6. Dopuszczalny stopień skorodowania powierzchni (PN-EN ISO 8501-1): Klasa A, B lub C. Stopień D jest niedopuszczalny.
7. Oznakowanie CE i język dokumentów kontroli (atestów) producentów
Wymagany jest znak CE dla materiałów, dla których istnieją normy zharmonizowane lub europejskie oceny techniczne. Najlepiej, aby atesty i dokumenty oceny dla materiałów były w języku polskim i angielskim.
8. Świadectwa kontroli materiałów ( atest ) wg PN-EN 10204: 3.1 Dla stali wg EN 10025 informacja w dokumencie o zawartości pierwiastków do obliczenia CEV oraz zawartość Al, Nb i Ti.
9. Wszystkie elementy powinny być oznakowane, aby można było zidentyfikować je z certyfikatami materiałowymi oznaczenia zgodne z 10025-1, podpunkt 11. Dane będą przeniesione na dokumentację powykonawczą ( śledzenia materiałów ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.09.2016 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.