Stal/Rudnik/11.00368.3.2/rura

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni
1.1. Konstrukcja wykonana ze stali w gatunkach S235JR, JRH zgodnie z dokumentacją wg EN 10025-2.
1.2. Profile zamknięte wg EN 10219.
1.3. Stan dostawy:profile zamknięte okrągłe S235JRH.
1.7 Klasa powierzchni C1 (dla profili) wg EN 10163-2,-3.
1.8 Dopuszczalny stopień skorodowania powierzchni (PN-EN ISO 8501-1): Klasa A, B lub C. Stopień D jest niedopuszczalny.
1.10 Oznakowanie CE i język dokumentów kontroli (atestów) producentów
Wymagany jest znak CE dla materiałów, dla których istnieją normy zharmonizowane lub europejskie oceny techniczne. Najlepiej, aby atesty i dokumenty oceny dla materiałów były w języku polskim i angielskim. Dopuszcza się następujące sytuacje: jest język polski na dokumencie (inne dodatkowe języki nie są przeszkodą), lub brak jest języka polskiego w ogóle, ale wtedy musi być bezwzględnie język angielski, jako jeden z języków na dokumencie.
1.11 Na materiały muszą być przedstawione atesty wg EN 10204.
1.12 Świadectwa kontroli materiałów ( atest ) wg PN-EN 10204: 3.1 dla gatunku S355, 2.2 dla gatunku S235 w języku polskim. Dla stali wg EN 10025 informacja w dokumencie o zawartości pierwiastków do obliczenia CEV oraz zawartość Al, Nb i Ti.
1.13 Wszystkie elementy powinny być oznakowane, aby można było zidentyfikować je z certyfikatami materiałowymi oznaczenia zgodne z 10025-1, podpunkt 11. Dane będą przeniesione na dokumentację powykonawczą ( śledzenia materiałów ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.08.2016 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się