Zakup wraz z dostawą środków czyszczących, myjących oraz materiałów pomocniczych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą środków czyszczących, myjących oraz materiałów pomocniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 4 w asortymencie i ilości podanych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39800000-0; 33700000-7; 39220000-0; 39500000-7; 19500000-1.

3. Jakość produktów zgodna z PN.

4. Warunki dostaw- dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy w ilości i asortymencie zamówionym przez Zamawiającego w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na drodze telefonicznej lub faksu.

5. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Części zamówienia stanowią:

1/ Zadanie Nr I - Proszki do prania i środki czyszczące.

2/ Zadanie Nr II - Koncentraty do mycia i czyszczenia.

3/ Zadanie Nr III - Materiały pomocnicze.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2014 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Środki czystości
  • Środki higieny osobistej
  • Akcesoria dekoracyjne
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się