Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych, dewara do transportu ciekłego azotu z systemem wytwarzania ciśnienia, inkubatora z atmosferą CO2 oraz dermatomu akumulatorowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach, Znak prowadzonego postępowania: DO/DZ-381-1-33/16

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa zamrażarek niskotemperaturowych, dewara do transportu ciekłego azotu z systemem wytwarzania ciśnienia, inkubatora z atmosferą CO2 oraz dermatomu akumulatorowego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego w dalszej części Zamawiającym.

Postępowanie prowadzone jest z podziałem na 6 zadań:

Zadanie nr 1 Zamrażarki niskotemperaturowe wraz z wyposażeniem (2 szt.)

Zadanie nr 2 Zamrażarka niskotemperaturowa (1 szt.)

Zadanie nr 3 Dewar do transportu ciekłego azotu z systemem wytwarzania ciśnienia (1 szt.)

Zadanie nr 4 Dermatom akumulatorowy (1szt.)

Zadanie nr 5 Zamrażarka niskotemperaturowa -86 st. C (1 szt.)

Zadanie nr 6 Inkubator z atmosferą CO2 (1szt.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Parametry Techniczne oraz specyfikacje asortymentowo - cenowe załączniki nr 2.1-2.6 do niniejszej SIWZ.

dla zadania nr 1-4 są to parametry techniczne

dla zadania nr 5-6 są to specyfikacje asortymentowo-cenowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Zbiorniki
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się