Budowa infrastruktury kulturalnej przy amfiteatrze w Stepnicy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury kulturalnej przy amfiteatrze w Stepnicy polegająca na budowie widowni amfiteatru oraz budowie budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycji towarzyszyć będzie wykonanie nawierzchni utwardzonych pod dojścia piesze oraz dojazd do obiektu.
Na terenie inwestycji stanowiącym część działki numer 418/6 projektuję się widownie istniejącego amfiteatru oraz budynek socjalny będący zapleczem amfiteatru. Widownia posiada 255 miejsc siedzących zlokalizowanych w 6 rzędach. Budynek socjalny jest budynkiem o 1 kondygnacji. Projektuję się także nawierzchnie utwardzone w celu dojścia do budynku oraz zmienia się trasę dojazdu do amfiteatru. Na terenie projektuję się również instalację elektryczną, instalację kanalizacji sanitarnej oraz instalację wodociągową. Doposażenie istniejącego amfiteatru.
Budowy należy dokonać na podstawie projektów budowlanych stanowiących załącznik do SWZ.
Zakres robót nie ma negatywnego wpływu na dostęp do obiektu dla osób z niepełnosprawnością, inwestycja nie ogranicza rozwiązań w tym zakresie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.08.2024 | 10:00


» Lokalizacja

72-112 Stepnica


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się