„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP STARY DZIKÓW”

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy (W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny)
Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa (W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. )

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,- podpisem zaufanym,- lub elektronicznym podpisem osobistym. W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: Zadawania pytań Zamawiającemu,Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,Przesłania odwołania/inne. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Gmina Stary Dzików


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się