ODBIERAK DZ-250 SPRĘŻYNOWY

» Opis zapytania

Przy składaniu oferty proszę złożyć oświadczenie, że oferowane Odbieraki są Nowe i pochodzą z bieżącej produkcji
Oferta powinna zawierać:
1. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr konta bankowego, telefon kontaktowy
2. Potwierdzenie ilości zgodnie z zapytaniem ofertowym
3. Ceny jednostkowe netto w PLN/EUR/USD z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych
4. Terminy realizacji od momentu złożenia zamówienia
5. Termin ważności oferty co najmniej 14 dni kalendarzowych*
* wskazany termin nie jest obligatoryjny, może być dostosowany dla każdego przypadku
indywidualnie –wymaga to dodatkowych ustaleń
6. Termin i sposób płatności 60 dni od daty dostarczenia towaru i faktury VAT*
* rozliczenie następuje w walucie krajowej PLN , skrócenie terminu płatności oraz rozliczenia w walucie
obcej wymaga uzyskania zgody zamawiającego
7. Warunki gwarancji:
min. 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez użytkownika, lecz na okres nie dłuższy niż
min. 15 miesięcy od dnia dostawy dla Zamawiającego
8. Informacje o posiadaniu aktualnych certyfikatów.
9. Koszty logistyczne
10. O ile nie wskazano inaczej oferowany towar powinien być oryginalny, nowy z bieżącej produkcji.

„Brak odpowiedzi w terminie obowiązywania oferty jest równoznaczny z jej odrzuceniem. W ramach przedmiotowego zapytania wyłącza się stosowanie art. 68 ze zn. 2 kodeksu cywilnego”.


Proszę o załączenie do oferty wypełnionego OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE SANKCJI. Brak oświadczenia dyskwalifikuje ofertę z dalszego procesowania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2024 | 12:00


» Lokalizacja

59-101 Polkowie


» Kategoria asortymentowa

  • Elektroenergetyka

» Dane nabywcy

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się