Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pszczynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie
hali sportowej łukowej o konstrukcji z drewna klejonego, z powłoką membranową, w technologii zgodnej z wymaganiami
programu inwestycyjnego pod nazwą „Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, wraz z boiskiem wielofunkcyjnym wewnętrznym,
łącznikiem pomiędzy halą, a istniejącym budynkiem Szkoły oraz wyposażeniem instalacyjnym i sprzętowym. Poniżej
zestawiono charakterystyczne parametry projektowanego obiektu.
Lp Zakres rzeczowy Wielkość/Opis/Uwagi
1. Budowa łukowego zadaszenia hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową do 650 m2
2. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej o wymiarach gry 16mx32m (mieszczące się w
limitach Programu) do 650 m2
3. Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego do 100,00 m2
4. Budowa łącznika do 100,00 m2
5. Instalacje elektryczne, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
6. Niezbędne wyposażenie sportowe, strzelnica laserowa (wirtualna) na 4 stanowiska strzeleckie, scena mobilna Kosze do
koszykówki, drabinki gimnastyczne,
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować trzy etapy:
Etap I – projektowy, a w szczególności zatwierdzenie koncepcji projektowej w ww. zakresie dla całej inwestycji wraz z
wyposażeniem, następnie opracowanie projektu zagospodarowania terenu lub działki projektu architektonicznobudowlanego,
wielobranżowego projektu technicznego w zakresie pozwalającym na realizację inwestycji, kosztorysu
inwestorskiego oraz uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: odstępstw, ekspertyz, opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń,
w tym decyzji w sprawie pozwolenia na budowę , itp.
Etap II – wykonawczy, wykonanie robót budowlanych wraz z pełnym wyposażeniem zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego (PFU).
Etap III - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 7 do
SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2024 | 10:00


» Lokalizacja

43-200 Pszczyna


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Pszczyna
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się