Sukcesywna dostawa produktów leczniczych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Otwocku z podziałem na 59 zadań

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Otwocku z podziałem na 59 zadań. Szczegółowy przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego opisany w załączniku nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo – cenowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2024 | 10:00


» Lokalizacja

05-400 Otwock


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku
ul. Batorego 44
05-400 Otwock
telefon: null
email: zp@pcz-otwock.pl
nip: 5322044744


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się