Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w rejonie przy ul. Żwirki i Wigury 17-17A w Warszawie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w rejonie przy ul. Żwirki i Wigury 17-17A w Warszawie”.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z cenami Wykonawcy znajdującymi się w formularzu ofertowym.
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Zaproszenia oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 6 do Zaproszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.07.2024 | 09:00


» Lokalizacja

02-479 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
ul. Bolesława Chrobrego 7
02-479 Warszawa
telefon: null
email: Kolowiak@um.warszawa.pl
nip: 5221007670


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się