Organizacji udziału w kursach specjalistycznych dla lekarzy ginekologów-położników organizowanych przez FETAL MEDICINE BARCELONA na potrzeby realizacji projektu „Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie, z naciskiem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmu”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji udziału w kursach specjalistycznych dla lekarzy ginekologów-położników
organizowanych przez FETAL MEDICINE BARCELONA na potrzeby realizacji projektu „Podniesienie wiedzy i umiejętności
kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie, z naciskiem na wczesną
diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmu”.
Szczegółowy opis przedmiotu i realizacji zamówienia stanowią zał. nr 1 do SWZ – Oferta (formularz ofertowy), zał. nr 2 do
SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 4 do SWZ – Wzór umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2024 | 10:00


» Lokalizacja

01-211 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia
  • Organizacja imprez

» Dane nabywcy

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się