Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 518 988,11 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 11/100) z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2024 | 10:00


» Lokalizacja

37-232 Jawornik Polski


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Jawornik Polski
Jawornik Polski 30
37-232 Jawornik Polski
telefon: null
email: a.stochla@jawornikpolski.itl.pl
nip: 7941703341


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się