(S) Wykonanie wzmocnienia belek w osiach B1-B13 nawy wsadowej, Zakład Stalownia HSJ w Stalowej Woli.

» Opis zapytania

Zakład Stalownia Huty Stali Jakościowych w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie: wzmocnienia konstrukcji dźwigarów torowiska suwnic w osiach B1-B13 nawy wsadowej B-E wg projektu W057-RHP-02.
Zakres prac obejmuje wykonanie wzmocnień dźwigarów torowiska suwnic w osiach B1-B13 hali stalowni zgodnie z załączoną dokumentacją projektowąW057-RHP-02, która obejmuje:
− opis i dokumentację rysunkową elementów wzmacniających istniejącą konstrukcję belek w osi B1-B13,− zestawienia materiałów,− wytyczne wykonania i odbioru przedmiotowego zakresu prac.
Warunki:
- Materiał do wykonania elementów wzmocnień i nowej konstrukcji stalowej zabezpiecza wykonawca -  wraz z atestem.
Zabezpieczenie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami jak przy pracach na wysokości - Plan z oceną ryzyka - szkolenie BHP , atesty na sprzęt, Protokół dopuszczenia do pracy.
Przed złożeniem oferty niezbędna wizja lokalna po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Potrzebny sprzęt i pojazd transportowy ( zwyżka itp.) po stronie Wykonawcy.
Warunkiem przystąpienia do prac jest zawarcie umowy jak w załączniku.
Termin realizacji - II połowa sierpieni 2024r.
Termin płatności - 60 dni od otrzymania faktury.
Osoby do kontaktu :
Ireneusz Zych: 510 223 283, izych@hsjsa.pl
Sabina Dąbal: 509 990 586, sdabal@hsjsa.pl

Produkty
1. Wykonanie wzmocnienia belek w osiach B1-B13- nawa B-E - 1 komplet

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2024 | 14:00


» Lokalizacja

Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Cognor SA oddział HSJ w Stalowej Woli
Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 1181234296


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się