240000724 Zakup i dostawa taśm przenośnikowych EP630 B800/650mm 3p 4+2 W90 DIN 22102 dla Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku

» Opis zapytania

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.
Poz. 1: 2x100mb
Poz. 2: 1x100mb.
Termin dostawy: najszybszy możliwy.
Kontakt w sprawie pytań technicznych: Wydział Utrzymania Ruchu, Daniel Niemyński, tel. 58 34 38 285, kom. 669 600 400, e-mail: d.niemynski@fosfory.pl.
Prosimy o załączenie oferty z podaniem ceny, specyfikacji (potwierdzenie parametrów podanych w zapytaniu), terminu dostawy, warunków dostawy (dostawa do magazynu Zamawiającego, Kujawska 2, 80-550 Gdańsk) oraz płatności (preferowany przelew minimum 30 dni, w razie możliwości prosimy o wydłużenie terminu).
Ponadto do oferty prosimy dołączyć podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenie Oferenta dotyczące klauzuli sankcyjnej (wzór w załączeniu).
Załączniki:
1. Wzór oświadczenia Oferenta dot. klauzuli sankcyjnej.

Produkty
1. Taśma przenośnikowa EP630 B800mm 3p 4+2 W90 DIN 22102 - 200 MB
2. Taśma przenośnikowa EP630 B650mm 3p 4+2 W90 DIN 22102 - 100 MB

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2024 | 12:00


» Lokalizacja

Kujawska 2
80-550 Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
Kujawska 2
80-550 Gdańsk
NIP: 5830001675


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się