Organizacja wydarzenia 50-lecia Uzdrowisk Kłodzkich w Polanicy Zdrój

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dotyczącym organizacji 50-lecia Uzdrowisk Kłodzkich w Polanicy Zdrój.
Organizacja obejmuję usługę cateringową dla ok.500 osób, w dniu 06.09.2024 w godzinach 15.00-02.00.
Szczegółowy opis menu wraz ze stroną techniczną zawiera załączony do zapytania arkusz wycen.
Ofertę w wersji opisowej lub prezentacji wraz z wypełnionym arkuszem wycen należy składać na platformie Logintrade do 21.06.2024 do godziny 16.00.
Po wyborze oferty, Zamawiający oczekuje degustacji/testów ofertowanego menu. Bardzo proszę o uwzględnienie w arkuszu wycen informacji o ewentualnych kosztach oraz terminu i miejsca degustacji.
Termin ważności oferty: 90 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania zakupowego, unieważnienia postępowania zakupowego w całości lub części bez podania przyczyn jak również do swobodnego wyboru oferty. Udział w postępowaniu nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta w stosunku do Zamawiającego.
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Podmiot składający ofertę akceptuje i potwierdza zapisy klauzuli antykorupcyjnej umieszczonej pod linkiem: https://uzdrowiska-pgu.pl/klauzula-antykorupcyjna.
Administratorem danych osobowych jest Polska Grupa Uzdrowisk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525497, numer NIP 8971802723 oraz numer REGON 022512941 („Administrator”).
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, w związku z postępowaniem zakupowym, dostępna jest w załączniku poniżej.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:
Beata Juszczyszyn
Specjalista ds. Zakupów
Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o.
ul.  Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
Email:  bata.juszczyszyn@pgu.pl

Produkty
1. usługa cateringowa - 1 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2024 | 16:00


» Lokalizacja

Gen. W. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Gastronomia, catering, hotelarstwo

» Dane nabywcy

Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o.
Gen. W. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
NIP: 8971802723


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się