REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU NR 21 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W DUSZNIKACH-ZDROJU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie pokrycia dachu budynku nr 21 na terenie kompleksu wojskowego w Dusznikach-Zdroju.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają następujące załączniki: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 1 do SWZ), Przedmiar robót (załączniki nr 2 do SWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Rejon odpowiedzialności 2. WOG


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się