Dostawa tabliczek tożsamości

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa tabliczek tożsamości (kod CPV: 22455000-4). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu Cenowym/ Ofercie Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdziałach V i VII SWZ.
3. Zamawiający w załączniku nr 9 do SWZ zawarł „Opis przedmiotu zamówienia”.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

JW 2063 Warszawa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się