AUTOTRONICA Heat Detector /160035765/

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty).
Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk ul. Stary Dwór 9
Termin Zadawania pytań: 13.06.2024 godzina: 10:00
Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta.
Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.
Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ ofertę merytoryczną oferowanych materiałów. Brak dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować może odrzuceniem oferty.
Zamawiający informuje:
- że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji oraz aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
- W przypadku ofert składanych przez podmioty mające rezydencję podatkową na terytorium RP, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w wypadku braku możliwości potwierdzenia, że wskazany w ofercie rachunek bankowy wykonawcy jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT
Pozdrawiam.

Produkty
1. AUTOTRONICA BHH-31A Smoke Detector Head - 10 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Stary Dwór 9
80-758 Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • BHP i higiena osobista

» Dane nabywcy

LOTOS Petrobaltic S.A.
Stary Dwór 9
80-758 Gdańsk
NIP: 5830003042


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się