Dostawa: Stacja/replikator I-TEC Dual 4K dock USB-C (CADUA4KDOCKPDL) dla Wodociągów Miasta Krakowa SA

» Opis zapytania

Dostawa:Stacja/replikator I-TEC Dual 4K dock USB-C (CADUA4KDOCKPDL)  dla Wodociągów Miasta Krakowa, wg załączonej specyfikacji.
Fabrycznie nowy sprzęt.
Gwarancja: 2 lata.
Termin: 28.06.2024r.
Proszę o zadawanie pytań merytorycznych pod adresem: Tomasz Czerwik mail: Tomasz.Czerwik@wodociagi.krakow.pl
Przedmiotowe zapytanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym opisie oraz w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej Logintrade.net, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Wodociągi Miasta Krakowa zastrzegają sobie prawo do nie udostępniania ofert otrzymanych w ramach postępowania.

Produkty
1. Stacja/replikator I-TEC Dual 4K dock USB-C (CADUA4KDOCKPDL) - 3 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2024 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Senatorska 1
30-106 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Nośniki danych
  • Telekomunikacja i IT

» Dane nabywcy

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1
30-106 Kraków
NIP: 6750000065


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się