„Budowa: fontanny, maszynowni, chodnika, przyłącza elektroenergetycznego nN, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej – zewnętrznej oraz rozbiórka: fontanny, maszynowni w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku (nr ewidencyjny działki 246 obręb 11 – Śródmieście).”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa: fontanny, maszynowni, chodnika, przyłącza elektroenergetycznego nN, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej – zewnętrznej oraz rozbiórka: fontanny, maszynowni w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku (nr ewidencyjny działki 246 obręb 11 – Śródmieście).
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ETAP I:
a) Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka maszynowni fontanny (dział nr 1, pozycja nr 1-6 w przedmiarze),
- rozbiórka przyłącza wodociągowego (dział nr 2, pozycja nr 7-13 w przedmiarze),
- rozbiórka fragmentu kanalizacji (dział nr 3, pozycja nr 14-23 w przedmiarze),
- rozbiórka istniejącej fontanny (dział nr 4, pozycja nr 24-27 w przedmiarze).
2) ETAP II:
Roboty budowlane:
a) w zakresie konstrukcji i nawierzchni:
- budowa konstrukcji pomieszczenia maszynowni fontanny (dział nr 1, pozycja nr 1-30 w przedmiarze),
- budowa konstrukcji fontanny (dział nr 2, pozycja nr 31-47 w przedmiarze),
- budowa nawierzchni z kostki betonowej (dział nr 3, pozycja nr 48-54 w przedmiarze).
b) w zakresie instalacji wod-kan:
- budowa instalacji wodociągowej do komory technicznej fontanny (dział nr 1, pozycja nr 1-19 w przedmiarze),
- budowa instalacji kanalizacji deszczowej do niecki fontanny (dział nr 2, pozycja nr 20-40 w przedmiarze),
- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej do komory technicznej fontanny (dział nr 3, pozycja nr 41-57 w przedmiarze).
c) w zakresie instalacji elektrycznych:
- budowa instalacji elektrycznej (dział nr 1, pozycja nr 1-16 w przedmiarze).
3) ETAP III:
a) Roboty budowlane w zakresie technologii fontanny:
- układ filtracyjny (dział nr 1, pozycja nr 1-10 w przedmiarze),
- układ dozowania chemii (dział nr 2, pozycja nr 11-12 w przedmiarze),
- układ kontroli poziomu i automatycznego uzupełniania (dział nr 3, pozycja nr 13-17 w przedmiarze),
- montaż obrazów wodnych (dział nr 4, pozycja nr 18-30 w przedmiarze),
- układ sterowania i zasilania (dział nr 5, pozycja nr 31-36 w przedmiarze),
- pozostałe elementy (dział nr 6, pozycja nr 37-42 w przedmiarze).
b) Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych:
- nasadzenia krzewów (dział nr 1, pozycja nr 1-3 w przedmiarze),
- założenie trawnika z siewu (dział nr 2, pozycja nr 4-7 w przedmiarze).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa- Zał. nr 1 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2024 | 10:00


» Lokalizacja

15-950 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Białystok
ul. Słonimskiej 1
15-950 Białystok
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się