Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Miasta Zamość na rok 2024 pod nazwą „Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu”.
2. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje boisko- Orlik 2012- edycja 2023"
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:
1) Wymiana nawierzchni boiska:
- demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej wraz z wywozem urobku i jego utylizacją,
- oczyszczenie nawierzchni z pyłu, kurzu i drobinek betonu,
- gruntowanie nawierzchni,
- dostawa i ułożenie mechaniczne podbudowy elastycznej,
- dostawa i ułożenie mechanicznie nawierzchni poliuretanowej PU,
- wykonanie linii boisk farbami poliuretanowymi metodą natrysku (kolor w uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem),
- czyszczenie odwodnienia liniowego wraz z wymianą nakryw z tworzyw sztucznych,
2) Wymiana wyposażenia boiska:
- demontaż wyposażenia boiska – 2 słupy z tablicami do koszykówki,
- dostawa i montaż nowego wyposażenia boiska do koszykówki 2 komplety koszy na słupach (4 kosze),
3) Remont kontenerów szatniowych
- demontaż całości poszycia zewnętrznego z blachy trapezowej,
- usuniecie wełny mineralnej oraz poszycia wewnętrznego z płyt OSB,
- wykonanie nowych okładzin analogicznie do istniejących razem dociepleniem
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych,
- wymiana wszystkich elementów armatury sanitarnej.
4. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót do wykonania zawarty jest w projekcie technicznym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SWZ oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
5. Zamawiający wymaga wykonania map powykonawczych w ilości 5 sztuk.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2024 | 09:00


» Lokalizacja

22-400 Zamość


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Zamość
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
telefon: null
email: waldemarwaszek@zamosc.pl
nip: 9222697472


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się