Dostawa osprzętu medycznego na potrzeby UCK WUM, DZPUCK.262.100.2024

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa osprzętu medycznego na potrzeby UCK WUM
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (odpowiednio w zakresie Części, której dotyczy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.07.2024 | 10:00


» Lokalizacja

02-097 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się