[ZAK/2024/001225] Szkolenie ze standardu GMP+

» Opis zapytania

Dzień dobry,
Proszę o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkolenia dla liderów linii i nadzoru procesu ze standardu GMP+ w zakresie produkcji i magazynowania..
Preferowanym terminem szkolenia jest koniec lipca lub ewentualnie początek sierpnia.
W szkoleniu uczestniczyłoby 5-6 osób (proszę o podanie ceny za 1 osobę)
Szkolenie stacjonarne zakończone certyfikatem.
Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

Pozdrawiam,
Monika Łoza

Produkty
1. Szkolenie ze standardu GMP+ - 1 osoba

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Edukacja i szkolenia
  • Tłumaczenia

» Dane nabywcy

Animex Foods sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
NIP: 5272698951


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się