Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Hrubieszowskiego w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia nauki w szkole