Badanie ewaluacyjne oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 m po opuszczeniu programu w ramach RPO WK-P 2014-2020

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się