Usługa sterylizacji narzędzi medycznych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa sterylizacji narzędzi medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ. Opis należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2024 | 09:00


» Lokalizacja

40-042 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi
ul. Wita Stwosza 39-41
40-042 Katowice


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się