ZAKUP USŁUG ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW Z TERENU ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU

» Opis zapytania

Nazwa: USŁUGA ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW Z TERENU ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU
Opis: Proszę o wypełnienie edytowalnego formularza ofertowego i podanie w formularzu cen jednostkowych brutto za odbiór m3 odpadów.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (2 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 556112142- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. WARTOŚĆ OFERTY BĘDZIE WYLICZANA NA PODSTAWIE PODANYCH CEN JEDNOSTKOWYCH ZA 1M3 ODPADÓW PODSTAWIONYCH DO SZACOWANYCH ILOŚCI ODPADÓW W CIĄGU TRWANIA UMOWY.Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2024 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się