Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” w Głogowie

» Opis zapytania

W ramach przedmiotu zamówienia planowana jest przebudowa budynku użyteczności publicznej przy Pl. Mieszka I 11 w Głogowie (Przedszkole Publiczne nr 15) z adaptacją części pomieszczeń budynku na żłobek dla dzieci w wieku 0-1 i 2-3 lata, rozbudowa budynku
o przedsionek dla żłobka i przebudowa segmentu żywieniowego na potrzeby przedszkola
i żłobka.
Powyższe umożliwi utworzenie 50 nowych miejsc opieki w filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” w Głogowie przy Placu Mieszka I 11 w Głogowie.
Zaprojektowano dwuoddziałowy żłobek z pełnym zapleczem socjalno-sanitarnym oraz blok żywieniowy na potrzeby żłobka i przedszkola.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
powierzchnia zabudowy żłobka z przedsionkiem i łącznikiem 296,79 m2
- powierzchnia zabudowy przedszkola 635,05 m2
- powierzchnia użytkowa żłobka 637,28 m2
w tym parter 235,25 m2
I piętro 181,37 m2
II piętro 220,66 m2
- kubatura 3 300,00 m3

W części budynku parteru:
- komórka techniczna,
- przedsionek i hall wejściowy z szatnią dzieci,
- rozdzielnia elektryczna,
- pokój administracji żłobka,
- gabinet pielęgniarki,
- wc ogólny nps,
- sala poznawania świata z magazynem pomocy naukowych,
- szyby windy osobowej i 2-ch dźwigów towarowych,
- klatka schodowa.
Dostęp do poziomu parteru bezpośrednio z terenu, bez barier architektonicznych.
W części I piętra budynku:
- sala oddziału I żłobka dla 25 dzieci wraz z salą sypialnianą (dzieci najmłodsze) oraz wc dzieci i pomieszczeniem przepierek,
- pomieszczenia socjalne personelu żłobka,
- brudownik i magazyn bielizny czystej,
- klatka schodowa,
- korytarz.
Na tej kondygnacji łącznik jest wyłączony z opracowania dotyczącego żłobka, jest częścią przedszkola.
W części II piętra budynku zaprojektowano:
- salę oddziału II żłobka dla 25 dzieci (dzieci starsze), wc dzieci i pomieszczeniem przepierek,
- klatka schodowa,
- korytarz.
Na tej kondygnacji łącznik jest włączony w zakres opracowania, jest to połączenie
z przedszkolem.
Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia winien uzyskać decyzję
o pozwoleniu na użytkowanie i/lub zaświadczenie, że organ nadzoru budowlanego przyjął zgłoszenie/zawiadomienie o zakończeniu robót/budowy bez uwag.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2024 | 10:00


» Lokalizacja

67-200 Głogów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Głogów
Rynek 10
67-200 Głogów
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się