Dostawa produktu leczniczego Kabazytaksel

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Kabazytaksel.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ (dotyczy wszystkich części zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2024 | 09:00


» Lokalizacja

02-781 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
telefon: null
email: milena.kaluzna-nowak@nio.gov.pl
nip: 5250008057


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się