RG / ZT / 827 / AMBERLIT 62I - WYPELNIENIE inertne dla systemów UPCORE / 160035772 / PO

» Opis zapytania

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowo-technicznej na AMBERLIT 62I - WYPELNIENIE inertne dla systemów UPCORE.
1) Przedmiot zakupu oraz wymagania dotyczące składania ofert:
a) Wymagany max. termin dostawy: JAK NAJSZYBCIEJ
b) AMBERLIT 62I - WYPELNIENIE inertne dla systemów UPCORE
c) ilość: 1000 l - proszę również o podanie masy
2) Wymagania ogólne:
Pelet polietylenowy koloru białego
Średnica pojedynczego ziarna 2,5 - 4,0 mmm
Gęstość ziarna 0,95 g/ml
gęstość nasypowa (Shipping Weight) - 620 g/L
3) Podstawą dla przygotowanie oferty jest specyfikacja techniczna materiału ujęta w treści zapytania ofertowego oraz Standardy Techniczne dostępne pod adresem: https://www.lotos.pl/2821/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania/standardy_techniczne
Prosimy o przygotowanie oferty uwzgledniającej poniższe wymagania oraz bezwzględnie wypełnienie załączonej formatki:
- Należy wskazać kod CN do poszczególnych pozycji oferty.
- Należy wskazać termin dostawydla każdej pozycji oferty w przypadku dostaw częściowych.
Prosimy o przygotowanie oferty uwzgledniającej niniejsze wymagania oraz podpisanie Załącznika sankcyjnego nr 1 oraz Załącznika nr 2 - REACH i CLP.
4) Ofertę należy złożyć uzupełniając część merytoryczną (Załącznik TECHNICZNY) i handlową (Załącznik HANDLOWY) na Platformie Logintrade.
5) Oferta musi być złożona w dwóch oddzielnych (oznaczonych: oferta handlowa/oferta techniczna) plikach:
- oferta handlowa - uzupełniona formatka do Zapytania,
- oferta techniczna (BEZ CEN) - uzupełniony Załącznik TECHNICZNY do Zapytania
6) Proszę o podanie cen jednostkowych poszczególnych produktów.
7) Ceny netto w PLN winny zawierać wszystkie koszty dodatkowe jak: transport z Rafineria Gdańska Sp. z o. o., ew. pakowanie i inne w cenie materiału.
8) Ewentualne zamówienie zostanie zrealizowane na Ogólnych Warunkach Zamówienia Rafineria Gdańska Sp. z o. o. . dostępne pod linkiem:https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/
9) W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę, w szczególności:
- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z późn. zm.),
Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego lub Krymu lub Sewastopola (terytoriów Ukrainy).
10) Prosimy o potwierdzenie wszystkich wymagań lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw w wykonaniu w stosunku do wymagań zapytania ofertowego.
11) Rafineria Gdańska Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy, iż Rafineria Gdańska Sp. z o.o. stosuje : Standardy CSRhttps://rafineriagdanska.pl/repository/55538/ ,
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem,
Paulina Ohler-Tulińska
ZAŁĄCZNIKI:
- załącznik nr 1 - Oświadczenie dot. sankcji
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie REACH i CLP
- Załącznik TECHNICZNY
- Załącznik HANDLOWY

Produkty
1. AMBERLIT 62I - WYPELNIENIE inertne dla systemów UPCORE - 1000 litr

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
NIP: 5832850390


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.