Zakup aparatu RTG z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SPZOZ.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa aparatu RTG z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SPZOZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), oraz Załącznik nr 3 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Rzeszów


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się