ZAK/2024/001218, Pozyskanie dotacji na budowę magazynu energii - Animex Starachowice

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
zapraszam do udziału w postępowaniu "Pozyskanie dotacji na budowę magazynu energii" - Animex Starachowice
Specyfikacja:
Przedmiotem zapytania jest kompleksowa obsługa dotycząca aplikacji o dotację na budowę magazynu energii dla Animex oddział Starachowice.
Projekt do aplikacji : Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna , FENX.01.01 Poprawa efektywności energetycznej w dużych i średnich przedsiębiorstwach (I), EFRR/FS.CP2.I.
W zakresie Wykonawcy : kompleksowa obsługa i doradztwo podczas aplikowania do projektu, współpraca przy dobraniu odpowiednich narzędzi projektowych, przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, wsparcie pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny wniosku w celu uzyskania możliwie największego efektu zachęty oraz stopnia finansowania, promocja projektu oraz bieżące rozliczanie projektu wraz z jego zamknięciem. 
Wsparcie i udział w poszczególnych etapach projektu, udział w naradach z Wykonawcą. 
W zakresie Wykonawcy prowadzenie pełnej sprawozdawczości projektu.
Współpraca z Zamawiającym podczas tworzenia SIWZ w celu weryfikacji spełnienia wszelkich wymagań zgodności z otrzymanym dofinansowaniem. Współpraca i opiniowanie umowy z Wykonawcą zadania projektowego.
Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Mateusz Jedliński, Kierownik Działu Energetycznego, tel. 608636003
Data oczekiwanego terminu realizacji -  29.05.2024 r.
Wymagania ogólne:
Oferta powinna zawierać kosztorys
Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki ( nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji
Termin realizacji
Cena
Termin ważności oferty
Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.
Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.
Pozdrawiam
Ewelina Witkowska

Produkty
1. Pozyskanie dotacji na budowę magazynu energii - 1 usługa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2024 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe
  • Szkolenia
  • Usługi marketingowe i PR
  • Audyt i controlling
  • Usługi księgowe

» Dane nabywcy

Animex Foods sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
NIP: 5272698951


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się