Powrót

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy/przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 2734P na wew. drogę dojazdową dz. nr ewid. 390, stanowiącą dojazd do placu wiertni Bródki-2

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej budowy/przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 2734P na wew. drogę dojazdową dz. nr ewid. 390, stanowiącą dojazd do placu wiertni Bródki-2
Informacje na temat wadium: Wadium w wysokości: wadium nie jest wymagane
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
Inne uwagi: -
Termin i miejsce otwarcia ofert: 28.05.2024 12:00Orlen SA Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra Dział Kontraktów, Małgorzata Bogucka

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2024 | 11:00


» Lokalizacja

Zakres opracowania obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy/przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 2734P (obręb Brody, powiat nowotomyski, gmina Lwówek, województwo wielkopolskie) na drogę wew. nr ewid 390, stanowiącą dojazd do placu wiertni Bródki-2 (dz. nr ewid. 376). Dokładna lokalizacja zjazdu zostanie wskazana na etapie realizacji zadania.


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Orlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie
ORLEN S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034, Polska, malgorzata.bogucka@pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się