Dostawa szwów chirurgicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 7 pakietów. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik od nr 2.1 do nr 2.7 do SWZ. Rodzaj i ilość dostaw został określony w SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.05.2024 | 09:00


» Lokalizacja

40-752 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul.Medyków 16
40-752 Katowice
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się