wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz opracowaniami uzupełniającymi dotyczącymi remontu budynku A I Oddziału ZUS w Poznaniu.

» Opis zapytania

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz opracowaniami uzupełniającymi dotyczącymi remontu budynku A I Oddziału ZUS w Poznaniu.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

I Oddział Poznań


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się