Powiązanie kablowe linii SN Sątopy i Pniewy Opalenica pomiędzy stacjami nr 75 Wąsowo a 02-1406 Tomaszewo Janas

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Powiązanie kablowe linii SN Sątopy i Pniewy Opalenica pomiędzy stacjami nr 75 Wąsowo a 02-1406 Tomaszewo Janas

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2024 | 10:00


» Lokalizacja

ENEA Operator sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

ENEA Operator sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się