Dostawa paliwa lotniczego JET A1 (bez akcyzy)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa lotniczego JET A1 (bez akcyzy).
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2024 | 11:00


» Lokalizacja

08-521 Dęblin


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Lotnicza Akademia Wojskowa
Ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się