Postępowanie pn. „Usługa polegająca na uregulowaniu stanu formalnoprawnego instalacji powodujących emisję zanieczyszczeń do środowiska poprzez przeprowadzenie analizy wielkości i rodzaju emisji oraz na opracowaniu operatów powietrza oraz uzyskaniu pozwolenia/ń i/lub zgłoszenia instalacji powodujących emisję gazów lub pyłów do powietrza składająca się z 6 części dla poszczególnych kompleksów wojskowych: I część zamówienia dotycząca m. Czarne przy ul. Strzeleckiej, II część zamówienia dotycząca m. Czarne przy ul. Pomorskiej, III część zamówienia dotycząca m. Wejherowo, IV część zamówienia dotycząca m. Gdynia, V część zamówienia dotycząca m. Siemirowice, VI część zamówienia dotycząca m. Gdynia Babie Doły”.

» Opis zapytania

Postępowanie pn.
„Usługa polegająca na uregulowaniu stanu formalnoprawnego instalacji powodujących emisję zanieczyszczeń do środowiska poprzez przeprowadzenie analizy wielkości i rodzaju emisji oraz na opracowaniu operatów powietrza oraz uzyskaniu pozwolenia/ń i/lub zgłoszenia instalacji powodujących emisję gazów lub pyłów do powietrza składająca się z 6 części dla poszczególnych kompleksów wojskowych.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.05.2024 | 10:30


» Lokalizacja

Czarne, Wejherowo, Gdynia, Siemirowice


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się