Dostawa sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Elektrofizjologii i Pracowni Hemodynamiki na okres 12 miesięcy w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, specjalistycznego asortymentu dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii oraz Pracowni Hemodynamiki w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Szczegółowy asortyment, przewidziane do zakupu ilości, wymagania, ilości próbek do oceny parametrów funkcjonalnych i jakości oferowanego asortymentu, zawiera Załącznik Nr 2A do SWZ oraz załącznik nr 2B do SWZ– Formularz asortymentowo-cenowy.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z i. o


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się