Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie.

» Opis zapytania

Zgodnie z Zapytaniem publicznym:
"2.1. Rodzaj zamówienia: usługi.
2.2. Przedmiot zamówienia: odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie.
2.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (ofert przewidujących, zgodnie z treścią Zapytania, wykonanie części zamówienia), wyłącznie w zakresie części zamówienia, wyodrębnionych jako:
2.4.1. część 1 zamówienia – odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamawiającego, zlokalizowanej w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18 (dalej jako: „część 1 zamówienia”),
2.4.2. część 2 zamówienia – Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamawiającego, zlokalizowanej w Lesznie przy al. Krasińskiego 36 (dalej jako: „część 2 zamówienia”),
2.4.3. część 3 zamówienia – Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamawiającego, zlokalizowanej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a (dalej jako: „część 3 zamówienia”).
2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres) zawiera załącznik nr 1 do:
2.5.1. załącznika nr 3A do Zapytania – w przypadku części 1 zamówienia,
2.5.2. załącznika nr 3B do Zapytania – w przypadku części 2 zamówienia,
2.5.3. załącznika nr 3C do Zapytania – w przypadku części 3 zamówienia.
2.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w odniesieniu do dowolnej ilości oraz dowolnych, spośród części zamówienia, wyodrębnionych zgodnie z pkt 2.4 Zapytania.
2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, czyli ofert przewidujących odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia.
(...)
4. Warunki realizacji zamówienia.
4.1. Warunki realizacji zamówienia określają wzory umów, stanowiące załączniki:
4.1.1. nr 3A do Zapytania – w przypadku części 1 zamówienia,
4.1.2. nr 3B do Zapytania – w przypadku części 2 zamówienia,
4.1.3. nr 3C do Zapytania – w przypadku części 3 zamówienia,
- oraz opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do wyżej wymienionych wzorów umów."
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Rawicz, Leszno, Pleszew


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z ostatnich 10 dni.