Zakup - Rury B/SZ DN 20,40,50,65,80,100

» Opis zapytania

Dodatkowe informacje:
RURY b/sz; materiał w gatunku: P265GH, Atest 3.1 wg EN-10204
Atesty hutnicze 3.1, deklaracje zgodności producenta wg EN-10205
Dopuszczamy oferty częściowe.
Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:15 – 15:00
Magdalena Gruszka – kontakt: tel.: +48 77 4812794, fax: +48 77 4812360 e-mail:magdalena.gruszka@grupaazoty.com
Oferta powinna zawierać:
- cenę jednostkową,
- termin ważności oferty 30 dni,
- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,
- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,
- warunki płatności – przelew minimum 30 dni po dostawie,
- warunki gwarancji,
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.
Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.
W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z:
nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Produkty
1. RURA B/SZ DN20 (26,9X2,9) P265GH - 18 MB
2. RURA B/SZ DN40 (48,4x3,2) P265GH - 18 MB
3. RURA B/SZ DN50 (60,3X4,0) P265GH - 30 MB
4. RURA B/SZ DN65 (76,1X4,0) P265GH - 30 MB
5. RURA B/SZ DN80 (88,9X5,0) P265GH - 18 MB
6. RURA B/SZ DN100 (114,3x3,6) P265GH - 6 MB

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.05.2024 | 12:01


» Lokalizacja

Mostowa 30 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały budowlane
  • Surowce i półprodukty

» Dane nabywcy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Mostowa 30 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7490005094


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się