Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z instrukcją eksploatacji oraz budowa węzłów cieplnych 2-funkcyjnych (c.o. + c.w.u.) dla budynku mieszkalnego przy ul. Waleniowej 5 i ul. Kormoranów 58 w Bydgoszczy, PP/18/2024

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z instrukcją eksploatacji oraz budowa węzłów cieplnych 2-funkcyjnych (c.o. + c.w.u.) dla budynku mieszkalnego przy ul. Waleniowej 5 i ul. Kormoranów 58 w Bydgoszczy
Opis: Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Uprawnienia (Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do Formularza oferty)
Wiedza i doświadczenie (Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający))
Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia (Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia
oraz Załącznika nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający))
Sytuacja ekonomiczna i finansowa (Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia)
Aktualny odpis z właściwego rejestru (Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru)
Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r (Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia o braku wpisu na listę - Załącznika nr 4 do SWZ)

Opis i specyfikacja:

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z instrukcją eksploatacji oraz budowa węzłów cieplnych 2-funkcyjnych (c.o. + c.w.u.) dla budynku mieszkalnego przy ul. Waleniowej 5 i ul. Kormoranów 58 w Bydgoszczy


Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 10.05.2024 r. do godz. 13:00.
Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z instrukcją eksploatacji oraz budowa węzłów cieplnych 2-funkcyjnych (c.o. + c.w.u.) dla budynku mieszkalnego przy ul. Waleniowej 5 i ul. Kormoranów 58 w Bydgoszczy
Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2024 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z ostatnich 10 dni.