Zakup z dostawą i montażem pompy obiegowej

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup z dostawą i montażem pompy obiegowej
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Klauzula RODO (Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM)
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). (Proszę potwierdzić.)
Karty katalogowe (Wraz z ofertą należy dołączyć karty katalogowe, specyfikacje lub opisy oferowanych materiałów (Zamawiający wymaga załączenia pliku) )
Dostawa i montaż (01.07.2024 - 20.07.2024 r. proszę potwierdzić. )
Wzór umowy (Proszę potwierdzić akceptację warunków umowy)

Opis i specyfikacja:Szanowni Państwo,
W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na zakup z dostawą i montażem pompy obiegowej.


Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku " OPZ".


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:
-
merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"
- związanych
z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2024 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

EPEC Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się