Wykonanie okresowego przeglądu rejetratorów temperatury dla PSSE w Ostrowi Mazowieckiej

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Klauzula RODO (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Aptos",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Aptos;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Aptos;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-font-kerning:1.0pt;
mso-ligatures:standardcontextual;
mso-fareast-language:EN-US;}Szanowni Państwo,Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla
zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto, do którego wg dyspozycji art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) nie stosuje się przedmiotowej ustawy.1. Zapraszamy do złożenia ofert
poprzez poniższe narzędzia elektroniczne:

1) złożone oferty mogą zostać
wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert;

2) wniosek o wycofanie lub zmianę
oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy
zakupowej;

3) konsekwencje złożenia oferty
niezgodnej z opisem przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca.2. W przypadku pytań:

1) merytorycznych, proszę o kontakt
poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" w terminie
do 06.05.2024 r. godz. 10:00;

2) związanych z obsługą platformy,
proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus
czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do
17:00 tel. 22 101 02 02 email: cwk@platformazakupowa.pl3. Zamawiający:

1) zastrzega sobie prawo do zmian w
opisie przedmiotu zamówienia przed terminem rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania;

2) w toku badania i oceny ofert
może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli do ofert wymaganych
oświadczeń, bądź załączone dokumenty zawierają błędy o ich
uzupełnienie/wyjaśnienie w określonym przez Zamawiającego terminie pod
rygorem nieuwzględnienia złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu;

3) zastrzega sobie prawo do
unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie
(przed zawarciem umowy).4. Oferta zostanie odrzucona i nie
będzie podlegała ocenie jeśli:

1) zostanie złożona po terminie;

2) jej treść nie odpowiada treści i
wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;

3) Wykonawca wezwany przez
Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.5. Zasady wyboru Wykonawcy:

1) rozpatrywana będzie całkowita
wartość oferty;

2) wybór Wykonawcy nastąpi po
analizie złożonych ofert wg kryterium cenowego (waga 100%);

3) Zamawiający udzieli zamówienia
temu Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów;

4) jeżeli nie można wybrać
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taką samą liczbę, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych;

5) Zamawiający zastrzega sobie
prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

6) Podstawą
realizacji przedmiotu niniejszego postępowania jest złożenie zamówienia
przez Zamawiającego w formie wiadomości na platformie zakupowej wysłanej
do Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownej oceny.


6. Informacja o sposobie
porozumiewania się:

1) Oferent i Zamawiający przekazują
sobie informacje drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem platformy
zakupowej;

2) Zamawiający przedstawi informację z otwarcia ofert oraz poinformuje o
wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na platformie
zakupowej.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

PSSE w Ostrowi Mazowieckiej


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z ostatnich 10 dni.